Pioniersky vedúci

Nikdy sme nemali nijaké vplyvné známosti, takže ani s nejakou protekciou sa rátať nedalo. Na FFUK v Bratislave ma nevzali a Prírodovedeckú fakultu na druhom mieste na prihláške preskočili úplne. Povedali mi: V Trnave sa pred rokom otvoril Pedagogický inštitút. Tam vás vezmú aj bez známostí. Vzali. Prihlásil som sa na slovenčinu a ruštinu a prvé štyri semestre nám dali skúsiť nielen matematiku, zemepis a všetky tie marxizmy, ale aj hru na husliach, vyšívanie a práce v dielňach i na pozemku. Takže trochu skúseností som získal azda len praxou v Pionierskom tábore Skaličan. Z fotografie slávnostného nástupu ku vztyčovaniu vlajky je zrejmé, že už vtedy som bol mladej generácii skôr na srandu...


  FOTOARCHÍV