Pod Pyramídou

Tu sme sa náhodou zišli všetci traja. To bolo krátko predtým, čo po novembrovom prevrate Peter Breiner usúdil, že už nemáme čo povedať, a že sme vlastne dosiahli, čo bolo treba. A tak - s novou zvučkou a celkovým imidžom nastúpil všestranný muzikant a zabávač (a samozrejme počítačový expert) Jaroslav Filip. Bol to vlastne asi jediný prípad v celej histórii ľudstva, čo si Peter Breiner o pár mesiacov musel priznať, že sa mýlil. Veľa sa toho totiž v tej našej spoločnosti nezmenilo a až do definitívneho ústupu do zahraničia sa klavíra (a vyrývania) opäť ujal on. Jaro si oddýchol. Mal toho dosť aj bez nás. Veď kedy on nebol na roztrhanie?


  FOTOARCHÍV