vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

TWIST - každú druhú nedeľu o 10.10 h. repríza v nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Trojročný cyklus bol ukončený 25.1.2004
Milan Markovič a Roman KittlerMilánium č. 103
Milánium na tému VÝMYSEL patrilo medzi tie menej typické: bolo totiž vysielané zo záznamu, čo poslucháčom isto došlo vtedy, keď zistili, že ich moderátor nevyzýva, aby telefonovali do štúdia. Romanovi Kittlerovi sa totiž asi znepáčilo tohtoročné príliš horúce slovenské podnebie, a tak vycestoval schladiť sa - do Španielska.
V miernom predstihu sme preto pozvali do Twistu pánov Martina BAJUSA, výmyselníka a vynálezcu (inak profesora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) a Jána SANDA, ktorý prednáša rozhlasovú žurnalistiku na novinárskej katedre FFUK takisto v Bratislave. Dopočuli sme sa, že celoživotným predmetom bádania chemika prof. Bajusa je ropa a od Jána Sanda sme sa zase dozvedali, prečo sú novinári odkázaní na publikovanie výmyslov a ako vlastne vznikol pojem novinárska kačica.
Nechýbali ani historky zo sveta vynálezov, z ktorých sa najviac páčila tá o Edisonovi:
Keď sa slávny vynálezca stal známym, návštevy sa k nemu len tak hrnuli. Zvoniť nemuseli, brána bola pootvorená. Otvoriť ju však celkom, aby sa dalo prejsť, dalo človeku značnú námahu. Bolo sa veru treba poriadne do nej oprieť.
„Dobrý deň a srdečná vďaka!“ vítal návštevníka Edison a na začudovaný pohľad dodal: „Práve ste mi načerpali tridsať litrov vody do rezervoáru.“

Hoci sa poslucháči tentoraz nedovolali, nechýbali nahraté telefonáty so známymi ľuďmi na tému výmysel. Nechýbal preto telefonický rozhovor s nestorom výmyselníkov Stanom DANČIAKOM a so známym českým televíznym "chalupárom" Přemkom PODLAHOM, objasňujúcim existenciu českých domácich kutilov.
V najbližšom Milániu 29. júna t.r. sa bude síca najviac hovoriť o KĽÚČI, ale podstatný vplyv na priebeh relácie bude mať kalendár.

Späť