vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

TWIST - každú druhú nedeľu o 10.10 h. repríza v nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Trojročný cyklus bol ukončený 25.1.2004
Milan Markovič a Roman KittlerMilánium č. 104
Rádio Twist obdarovalo svojich oslavujúcich hostí suvenírmi, ktoré by im mali doživotne slúžiť ako kľúč do tohto populárneho rádia. Nielen Peter Lipa a Pavol Zelenay mali hlavné slovo pri mikrofóne. Na rozhovor po telefóne sa dal prehovoriť aj postrach všetkých nahrávacích štúdií - hudobný režisér Leoš Komárek, človek, za ktorého éry vychádzali do sveta nahrávky špičkovej technickej úrovne. Nikdy sa totiž nezmieril s polovičato či neodborne odvedenou prácou. Verejná pochvala zaznela na adresu Gabriely Hermelyovej a Dušana Grúňa, dvoch spevákov už staršej generácie, ktorých však čo sa zodpovednej prípravy a vôbec profesionality týka, dodnes nikto u nás neprekonal. Leoš Komárek dokázal odhaliť aj zle hrajúceho či vôbec nehrajúceho huslistu v stočlennom symfonickom orchestri. Takú schopnosť dodnes nemajú ani mnohí dirigenti, stojaci bezprostredne pred orchestrom.
V pravidelnom Okne do Milánia vynikol Roman Kittler ako 'zberateľ kľúčov', to jest v jeho prípade človek ustavične zväčšujúci svoj zväzok kľúčov a pravidelne postupom času strácajúci prehľad o tom, do ktorých dverí ktorý kľúč patrí.
Rádio Twist obdarovalo svojich oslavujúcich hostí suvenírmi, ktoré by im mali doživotne slúžiť ako kľúč do tohto populárneho rádia.

Späť