vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

TWIST - každú druhú nedeľu o 10.10 h. repríza v nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Trojročný cyklus bol ukončený 25.1.2004
Milan Markovič a Roman KittlerMilánium č.109
Brány škôl sa otvorili len pár dní pred vysielaním, a tak zaujímavou sa stala prítomnosť Viliama KRATOCHVÍLA, učiteľa-dejepisára, ktorý už prešiel všetkými stupňami škôl - od prvého stupňa až po univerzitu. Veľkú časť svojho doterajšieho života strávil v bráne známy bývalý brankár Interu Bratislava a dnes tréner brankárov slovenskej reprezentácie Miroslav MENTEL.
Zásluhou hostí sme sa mohli telefonicky spojiť jednak s autorom dejepisných učebníc pre základnú školu doc. Mariánom Skladaným, jednak so slovenským reprezentačným futbalovým brankárom Miroslavom Königom.
Aktívni boli aj poslucháči, ktorí sa bez meškania zapájali do všetkých ´súťaží´. Vedeli, čoho sa týka výrok Hannibal ante portas a aj to, v ktorých športoch sa vyskytujú bránky. Bez problémov uhádli aj spevákov Wiillie Nelsona i Suzi Quatro.
Špeciálne OKNO DO MILÁNIA pripravil Roman Kittler. Jeho zásluhou sa prvýkrát v Milániu objavil supermoderný rap s priliehavým názvom BRÁNA, dokonca v podaní autorov Romana Kittlera a Milana Markoviča.
Zaujímavý pohľad by sa naskytol našim poslucháčom, keby videli do štúdia vo chvíli, keď sa pripravuje telefonát so vzdialeným hosťom. Nezaujímavé je to vtedy, keď sa s hosťom pokúšame spojiť počas pesničky. Vtedy to zariadi priamo z pultu sám moderátor. Keď však nie je táto možnosť a spájať sa treba počas dialógu v štúdiu, vtedy obetavo zapracuje Roman Kittler. Nastaví všetky zvukové parametre, dúfa, že nič sa nestane bez jeho priameho dozoru, vezme telefón, schová sa pod pult, aby ho nebolo počuť, a tam sa dohovára a pripravuje respondenta na vstup. Raz budeme musieť zadovážiť nejakého fotografa, aby tú chvíľu zvečnil.
Na zábere účinkujúci s novým logom Twistu v pozadí.

Späť