vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

TWIST - každú druhú nedeľu o 10.10 h. repríza v nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Trojročný cyklus bol ukončený 25.1.2004
Milan Markovič a Roman KittlerMilánium č. 110
Roman Kittler a Milan Markovič to totiž dokázali "uhrať na remízu". Spolu s akademickou maliarkou Soňou HERÉNYIOVOU a speváčkou Luciou ŠORALOVOU však vytvorili tím, ktorý za výdatnej pomoci telefonujúcich poslucháčov zaradil túto reláciu medzi zvlášť vydarené. Útla Lucia Šoralová prekvapila svojím dynamickým a priebojným štýlom rozprávania, kým Soňa Herényiová priblížila poslucháčom svoj život v ateliéri, schopnosť i zdanlivo nezručného naučiť kresliť a vyznala sa aj zo svojej náklonnosti ku koňom, ako k jednému z mála portrétovateľných zvierat.
Roman Kittler vo svojom pravidelnom OKNE DO MILÁNIA musel s farbou von a napriek svojmu nespornému výtvarnému talentu priznal, že koňa veru nakresliť nevie. Česť mužov tak zachránil iba moderátor, ktorý vyhlasuje, že vie nakresliť absolútne všetko, ale iba on sám vie, čo práve zobrazil.
Pre tých, čo program zmeškali, je stále možnosť vypočuť si stodesiate Milánium na frekvenciách Rádia Twist v repríze v sobotu 27. 9.2003 o 22.30 h., alebo z archívu na webovej stránke www.twist.sk.
Po skončení vysielania sme sa rozlúčili s hosťami, ktorí uznali, že napriek počiatočnej tréme museli konštatovať, že Milánium je príjemné posedenie v štúdiu na príjemné a zaujímavé témy. Roman Kittler a Milan Markovič potom ešte vytipovávali hudbu do Milánia o dva týždne a racionálne využili čas aj na nahratie reakcií MM na kritické telefonáty poslucháčov. Táto relácia už dva týždne existuje na Twiste v každý pracovný deň o 9.30 h. pod názvom Uhol nadhľadu.

Späť