vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

TWIST - každú druhú nedeľu o 10.10 h. repríza v nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Trojročný cyklus bol ukončený 25.1.2004
Milan Markovič a Roman KittlerMilánium č. 112
V Twiste sa všetci stretávame pol hodinu pred vysielaním, aby sme si ešte čo-to povedali, aby sme zistili, či sa nikto nezabudol a podobne. Nuž a ako sa už tak raz do roka stáva, opäť si raz povestné čertovo kopýtko prišlo na svoje: MM zabudol doma nejakú muziku, ktorou bolo treba doplniť výber Romana Kittlera. Situáciu však vyriešil MM mladší, ktorý to stihol a tesne po začiatku vysielania - počas prvej pesničky - doručil chýbajúce CDs.
Máličko ´vybuchol´ aj plánovaný telefonát s Jánom Kuricom. Janko sa totiž prechádzal po golfovom trávniku a telefón nepočul, takže sme s ním nemohli hovoriť tesne po jeho pesničke, ale dovolali sme sa ho asi o desať minút neskôr.
Jediní, čo nezlyhali ani trochu, boli hostia stodvanásteho Milánia - príslušník strážnej služby Ján KRIŠKA a moderátor Ján MEČIAR. Obaja boli v Twiste ako doma. Jeden ho totiž po nociach stráži, druhý patrí k jeho najznámejším moderátorom. Zaujímavé boli nielen postrehy oboch spolutvorcov o rannom vstávaní a vôbec o živote za východu slnka, ale aj ich poznatky z ciest (J. Kriška - Čína, J. Mečiar - jachtárstvo na Jadrane). Obaja tiež prezradili svoje mimoriadne široké záujmy. Pán Kriška totiž maľuje a píše básne a Jano Mečiar má zasa skúsenosti z pozoruhodného počtu doterajších povolaní. Keď navyše prezradil, že je jedným z kontrolórov otázok do televízneho Milionára, nevyhol sa ani tomu, aby jednu z takýchto záludných otázok položil aj našim poslucháčom. Tí ako vždy nezaváhali a napriek zrejmému chytáku poskytli odpoveď na prvý pokus. Pre zaujímavosť a pre tých, čo nás nepočúvali:
Na otvorenom mori plávajú štyri plavidlá. Jedno z nich je krížnik, druhé torpédoborec, tretie výletný parník. Čo za plavidlo je to štvrté, keď vzdialenosť všetkých od seba navzájom je rovnaká? ... Je to ponorka, samozrejme.
Najbližšia téma nás v Milániu čaká v nedeľu 2. novembra 2003. Bude možno očakávaná, možno prekvapujúca - rovnako ako dvaja noví hostia.

Späť