vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

TWIST - každú druhú nedeľu o 10.10 h. repríza v nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Trojročný cyklus bol ukončený 25.1.2004
Milan Markovič a Roman KittlerMilánium č. 117
Zaujímavý i nápaditý bol výber hostí do posledného Milánia roku 2003. Do štúdia zasadli polárnik Peter VALUŠIAK a cukrárka Jozefína ZAUKOLCOVÁ z Považskej Bystrice. Obaja priblížili poslucháčom sneh zo svojho hľadiska a z pohľadu svojej profesie a svojich záľub.
Napriek tomu, že väčšina pesničiek o snehu je neodmysliteľne spojená s vianočnými sviatkami, autorom relácie sa podarilo zaradiť také, ktoré už zbytočne neznásobovali pocit vianočného rozhlasového stereotypu.
Ako obvykle pestrú ponuku (súťaže s pesničkami i so slovnou zásobou na tému SNEH, telefonáty a OKNO DO MILÁNIA Romana Kittlera) doplnil aj literárny portrét, ktorým sa v Milániu ukončila séria portrétov Woodyho Allena bádajúceho v parapsychologických javoch.

Späť