vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

TWIST - každú druhú nedeľu o 10.10 h. repríza v nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Trojročný cyklus bol ukončený 25.1.2004
Milan Markovič a Roman KittlerMilánium č. 119
O zákonoch, ktoré vymyslel človek, ale aj o tých, čo existujú od nepamäti a určuje ich príroda, sme hovorili a hrali, spievali celých deväťdesiat minút. Prof. Štefan BUŽEK (na obr. vpravo) z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied mal, samozrejme, "patronát" nad fyzikálnymi zákonmi, kým o zákonoch, čo od nepamäti lákajú na prekračovanie, sme sa dopočuli predovšetkým od majora RNDr. Tibora BARÁTHA, šéfa Národnej ústredne Interpolu na Slovensku. Žiaľ, z pochopiteľných dôvodov sme o najčerstvejších, často iba práve rozbehnutých prípadoch dobrodružného medzinárodného pátrania počuli v štúdiu viac počas pesničiek ako priamo vo vysielaní. Vďaka Oknu do Milánia, ktoré ostatný rok pravidelne otváral a zatváral Roman Kittler, sme sa však dozvedeli aj o zákonoch schválnosti, zákonoch džungle a najmä o všadeprítomných Murphyho zákonoch.
Zákon série je však neúprosný, a tak Milánium touto reláciou skončilo svoju púť po rozhlasových vlnách. Poďakovanie patrí nielen vďačným poslucháčom pri rádiách, ale aj stúpencom internetu, ktorí si počúvanie rozhlasu dopĺňali práve návštevou tejto stránky.

Späť