Šerif Miky
  
TextJán Štrasser
Hudba: Alois Bouda
  
Večer Milana Markoviča
22.3.2003
  
1. Na slovenských krížnych cestách zbíja
nie Jánošík - ale Korupcia.
Vyhlásil jej vojnu šerif Miky.
Ovláda vraj osvedčené triky.

Poctivosť a priamosť! Ja som taký!
Spomeňte si: tender ľahké vlaky!
Vari nebol transparentne čistý??
Čistý... A čo Kresánkove listy...

Rýchlo v mene zákona
vyhupnem sa na koňa,
na koníka Badžgoňa.

„Korupcii vrazím facku,
že z nej stena spraví placku!
Obrátim sa na Palacku!“

2. Odvážne sa šerif Miky zvíja,
smeje sa mu pani Korupcia.
Pýtajú sa na ňu novinári.
Tuhne úsmev na Mikyho tvári.

Prudko šliapne na brzdový pedál.
„Neodpoviem, už som odpovedal!
Pán redaktor, odpoveď sám viete!
Odo mňa sa nič viac nedozviete!“

Je to finta ako bič:
v jednom kuse hovoriť,
pritom nepovedať nič!

Ľahko, šerif, stratíš placku:
Za Badžgoňa, za Palacku
od voličov kúpiš facku.