Parte
  
TextJán Štrasser
Hudba: Alois Bouda
  
Večer Milana Markoviča
22.3.2003
  
Úvod: Smútočná hudba (pochod padlých revolucionárov)
MM číta (do hudby):
Bez hlbokého zármutku oznamujeme, že 1. marca tohto roku vo veku piatich rokov a štrnástich dní za totálneho nezáujmu všetkých príbuzných a blízkych nás opustila naša kedysi milovaná Sopka Hamžíková, rodená Schusterová.
Podpis: Nesmútiaca rodina.

Spev:
1. Do čierneho hrobu tíško hopká
Schusterova drahá dcéra Sopka.
čierna látka sídlo strany halí.
Ale kde je smutný Hamžík Pali?
Nikto si už na ňu nespomína.
Kde sú slzy v očiach Presperína?

2. Do čierneho hrobu tíško hopká
Schusterova drahá dcéra Sopka.
Rudy vraví: Ja som ti dal cumeľ,
a občiansky som ti porozumel.
Pokoj tvojmu prachu, moja malá.
dala si mi, čo si mi dať mala.

Stred: Už vám nič iné neostáva,
len aby ste sa zbalili,
zapadla prachom vaša sláva,
dosť sme si s vami užili.
Už vaša hviezda nezabliká,
na hrobe kríž je hotový,
vezmite pána Mesiarika
a utekajte k Ficovi.

3. No akurát Ficovi vás treba!
Veď pre svojich nemá mastný chleba.
Rola Sopky je už dohraná.
Iná strana scénu ovláda.
Ostala tu iba Diana
v umastenom tričku od Vlada.