Hádky
  
TextJán Štrasser
Hudba: Alois Bouda
  
Večer Milana Markoviča
22.3.2003
  
Poškriepme sa pekne schuti,
na šarvátky máme zvláštne nadanie.
Hádka našim dušiam svedčí,
čo na tom, že nie je k veci -
podstatné je predsa, že sa hádame.

2. Palko s Ruskom, Rusko s Palkom,
jeden s kosou, druhý s váľkom.
Nabiť zbraň a mieriť rovno do čela!
Politici ľúbia spory,
bez nich bol by každý chorý,
bez hádok by život nestál zaveľa.

Ref. Život je krátky,
nech žijú hádky,
incidenty, potýčky a sváry! Život je ťažký,
zvady a zrážky
zažnú úsmev v koaličnej tvári.
Škriepime sa ležiačky i za chodu,
v obývačke i vo dverách záchodu,
keď sme v pohode, aj keď sme na dne...
Bojujeme,
až kým jeden neodpadne!

3. Sprosté slovo, drzá veta,
v tom sme všetci majstri sveta,
v tomto športe každý rád sa pocvičí.
Vždy keď argument sa míňa.
protivník je cvok a sviňa,
bez problémov pošleme ho do... čerta.

Ref. Život je krátky,
nech žijú hádky,
incidenty, potýčky a sváry! Život je ťažký,
zvady a zrážky
zažnú úsmev v koaličnej tvári.
Škriepime sa ležiačky i za chodu,
v obývačke i vo dverách záchodu,
keď sme v pohode, aj keď sme na dne...
Bojujeme,
až kým jeden
neodpadne!
" >1. Už sa hádka z neba rúti!
Poškriepme sa pekne schuti,
na šarvátky máme zvláštne nadanie.
Hádka našim dušiam svedčí,
čo na tom, že nie je k veci -
podstatné je predsa, že sa hádame.

2. Palko s Ruskom, Rusko s Palkom,
jeden s kosou, druhý s váľkom.
Nabiť zbraň a mieriť rovno do čela!
Politici ľúbia spory,
bez nich bol by každý chorý,
bez hádok by život nestál zaveľa.

Ref. Život je krátky,
nech žijú hádky,
incidenty, potýčky a sváry! Život je ťažký,
zvady a zrážky
zažnú úsmev v koaličnej tvári.
Škriepime sa ležiačky i za chodu,
v obývačke i vo dverách záchodu,
keď sme v pohode, aj keď sme na dne...
Bojujeme,
až kým jeden neodpadne!

3. Sprosté slovo, drzá veta,
v tom sme všetci majstri sveta,
v tomto športe každý rád sa pocvičí.
Vždy keď argument sa míňa.
protivník je cvok a sviňa,
bez problémov pošleme ho do... čerta.

Ref. Život je krátky,
nech žijú hádky,
incidenty, potýčky a sváry! Život je ťažký,
zvady a zrážky
zažnú úsmev v koaličnej tvári.
Škriepime sa ležiačky i za chodu,
v obývačke i vo dverách záchodu,
keď sme v pohode, aj keď sme na dne...
Bojujeme,
až kým jeden
xc neodpadne!