Do bufetu!
  
TextJán Štrasser
Hudba: Daniel Heriban
  
Večer Milana Markoviča
17.5.2003
  
Do bufetu!

1. Snemovali tejto jari
roduverní národniari.
V Humennom sa hádalo
slávne grémium.
Hádalo sa, kto má vinu
za volebnú gebuzinu.
Heslo bolo tradičné:
pivo, víno, rum.

2. V eseneske starí, mladí
pijú všetko, čo má grády.
Anča kričí: „Slováci,
je to nemilé!
Hoci jediní sme čistí,
je tu plno nenávisti,
klesajú nám percentá,
stúpa promile.“

Ref. Zbytočné sú všetky slová,
stačí jedno: Malíková.
Čo už s nimi, čo už s tými,
národniarmi úbohými?
V straníckom programe
majú hlavnú vetu:
Slováci na nohy! -
a hybaj do bufetu!

3. Darmo, bol to život iný,
keď chcel Janko zo Žiliny
malý dvor a dlhý bič,
sadal do tankoch.
Dneska na sneme sa vyčká,
pokým tečie borovička,
potom to už dokopy
nedá ani Boh.

Ref. Zbytočné sú všetky slová,
stačí jedno: Malíková.
Čo už s nimi, čo už s tými,
národniarmi úbohými?
V straníckom programe
majú hlavnú vetu:
Slováci na nohy! -
a hybaj do bufetu!