Schusterminátor
  
TextJán Štrasser
Hudba: Daniel Heriban
  
Večer Milana Markoviča
6.9.2003
  
Pán prezident najlepšie
vie, čo je mu vhod.
Jeho heslo hlása:
hor sa na východ!

Vzal si plavky, vzal si deku,
vraví: „Tu som, Kučma!
Poďme spolu do Arteku.
Kučma, vládnuť uč ma!
Ukrajina sa mi veľmi ráta,
milujem ťa ako svojho brata.
A hoci ťa nechce Bush,
a Blair ťa nemá rád,
pre mňa si vždy správny muž
a veľký demokrat.“

Hlava štátu – tá sa
nikdy nepoddá.
Len toť sa mu stala
menšia nehoda.

Keď vystúpil z bavoráka,
nezľakol sa veľmi.
Vypustil z úst hrdú vetu:
„Som nezničiteľný!
Do Bystrice bežím, iste chápeš,
skontrolovať, čo a ako pápež.“
Všade problém omína.
Kam má skočiť skôr
ten náš akčný hrdina?
Schusterminátor!