Česká zmes
  
TextJán Štrasser
Hudba: Alois Bouda
  
Večer Milana Markoviča
27. 12. 20
  
1995 Prachy, prachy
1996 ...ergo sum.
1997 Slovenské zlato
1998 Lebo máte Haška
1999 Věrné milování


Prachy, prachy

Já mám prachy v České bance,
v České bance, v České bance,
já mám prachy v České bance,
páni, to je sen!
Já mám prachy v České bance,
v České bance, v České bance,
já mám prachy v České bance,
a ty nejdou ven.

Mohol som si za ten vklad
kúpiť fľašu vínka,
alebo ho investovať
do partičky binga,
Mohol som mať kapitál
a úroky z neho,
kúpiť si dom na Bahamách
vedľa Koženého...


(...ergo sum)

Na Kladne je fabrika,
pomaly nám zaniká,
na Kladne je fabrika
pána Stehlíka.

Stehlíci sú dobrí vtáci,
denne dvadsať hodín v práci.
Ak to ešte neviete,
sú to obete!

Kdepak ty, Stehlík, prachy máš,
mnohí by radi vedeli...
A kedy dlhy vyrovnáš?
Zdá sa, že je to... v pohode.
V tomto štáte ten, kto neplatí,
nemusí hneď púšťať do gatí -
byť dlžníkom je vcelku príma vec.
S veriteľmi poradia si vždycky
páni Vlček, Karmov, Komanický
a do lesíčka na Čekana
šel márne myslivec...


(Slovenské zlato)

Zapriahli sme zavčas rána
zo dva páry koní.
Prišli sme si po to zlato,
po tie štyri tony.

Ondro, Ďuro, Jožo, Paľo,
hybajteže na to!
Berte vidly, nahádžeme
na voz naše zlato.

Čo sa toľko, bratia Česi,
ondiete s tým zlatom.
Nevídali, štyri tony!
Čo len už je na tom?
Prečo je to pre vás, bratia,
také šokujúce?
Zostanú vám predsa vaše
zlatý český ruce.


(Lebo máte Haška)

1. V jednej ruke zástava a
v druhej ruke fľaška...
Vy ste skrátka kabrňáci,
lebo máte Haška!

2. Že aj vám to s demokraciou
ide trochu sťažka?
Kašľať na to! To sa poddá,
lebo máte Haška...


(Věrné milování)

Věrné milování,
Zeman s Klausem své hlavinky k sobě naklání.
Čisté ruce jsme si přísahali,
To, co ještě zbylo, jsme si dali.
S mafiány věrni, s tuneláři věrni,
proti lidem věrni zůstaneme věrni sobě.
Věrni, věrni, věrni sobě.