Stalo sa - chystá sa

MM
Webstránka v rekonštrukcii
Ako už vážení návštevníci podľa viacerých príznakov zaregistrovali, webstránka Milana Markoviča sa práve nachádza v štádiu generálnej perestrojky. Výsledky budú zrejmé najneskôr koncom tohto roka.