ALŽBETA HROZNÁ

Ľudia výrazne umelecky nadaní nie sú príliš predurčení pre bežný život. Keď sme Stanka Štepku dotiahli z Radošiny do Bratislavy, jeho prvým bydliskom bola petržalská garsónka. Ako každý panelák – polotovar. Všeličo bolo treba opraviť, všeličo dorobiť. A tak sme sa vybrali najprv do železiarstva. Vravím mu: „Musíš mať doma aspoň dva-tri rôzne skrutkovače, jedny kombinačky a povedzme kladivo.“ Nechápal, ale podvolil sa. Dostali sme všetko, až na kladivo. Vlastne kúpili sme z neho len 50% - kovovú časť. „Kúpiť rukoväť bude už hračka aj pre teba,“ upokojujem ho. Nezanedbal to. Už o týždeň či o dva som ho našiel doma, ako po niečom klopká. Kladivom. Dosť nepohodlne mu to šlo: kladivo bolo uprostred rukoväte.

Na javisku bol už úplne mimo reálneho života. V hre ALŽBETA HROZNÁ bola scéna, v ktorej spolu ošetrujeme Ficka (hral ho vtedy Miro Siget). V podstate sme ho týrali – škrtili ho obväzom, pichali injekciami a všelijak inak dávali najavo, že zdravotnícka príprava na Čachtickom hrade bola dosť odlišná od tej súčasnej zvrchovanej. Samozrejme, že sme nemohli prísť o herca, a tak sme to všetko zlo na ňom páchali iba náznakovo. Stanovi sa však videlo, že Siget, známy svojím statickým a nanajvýš prepracovaným pohybovo úsporným herectvom, predsa až príliš málo dáva najavo, ako strašne ho mučíme, a tak mu v jednej chvíli celkom vážne šepkal do ucha: „Bledni, Miro, bledni!“

Alžbeta Hrozná Pôvodné obsadenie obväzovanie

Alžbeta Hrozná na javisku klubu na Sibírskej 60 v Bratislave. Spolu so S. Štepkom v úlohách zdravotných sestier Ilony Jó a Dory Sentešovej. Spievame parádne rozpohybovanú pesničku SLOVAČ. Na prostrednej fotografii je kompletné pôvodné obsadenie Alžbety Hroznej: Hore zľava - Oľga Májovská, Katarína Kolníková, Iveta Miffeková, dolu - Stano Štepka, Lajo Siget (technik), režisérka Jarka Havettová, Miro Siget a ja. Na tretej snímke sa venujem svojmu "ozdravovaciemu" poslaniu: obväzujem Jozefa Slobodu v úlohe Ficka.

SPÄŤ