HUDOBNÉ UKÁŹKY

ANJEL bola z asi osemdesiatich pesničiek, ktoré sme so Stanom Štepkom dali dokopy, v poradí druhá. Napriek mnohým zmenám v hudobnej zložke Jááánošíííka táto doň patrila po všetky tie početné reprízy. Spievame ju, pravdaže, my dvaja.

Aj parafráza na juhoamerické rytmy KUKURUKUKÚ odznela najčastejšie v podaní autorskej dvojice. Na tejto nahrávke ju však so mnou spieva Tamara Koričanská-Greksáková. A iste lepšie ako ja.

Opäť jeden duet s Tamarou – tentoraz príležitostná VIANOČNÁ POŠTA. Nepatrila do žiadnej hry, dodatočne bola zaradená do rozhlasovej kompozície Vianočný sen.