NEBO – PEKLO – RAJ

NEBO - PEKLO - RAJ

Jeden z mála neúspešných titulov. V strede: na oslavách narodenín pani Kolníkovej v Radošine 19. apríla 1986. Vpravo: s Katarínou Kolníkovou na civilnej snímke z r. 1985.

SPÄŤ