ROZPRÁVKA O TOM, AKO ŽIJEME DODNES, AK SME NEPOMRELI

Táto historka nie je z javiska. Odohrala sa ešte v časoch skúšok na túto hru. Bola to zaujímavá inscenácia, hrali sme ju veľmi radi, hoci nám – fyzicky i duševne – dala zabrať asi najviac zo všetkých. I ten profesionálny prístup sa mi páčil. Po prvý raz sme mali choreografa, ktorý nás mučil niekoľko týždňov pri náročnej pohybovej príprave, po prvý raz sme mali naozaj kvalitné kostýmy od profesionálnej návrhárky a hoci som svoje skladateľské pokusy nikdy nepreceňoval, pod pesničky z tejto hry by som sa podpísal i dnes.

Dodnes nevynikám orientačným talentom a len s malým zveličením tvrdím, že dokážem zablúdiť aj vo vlastnom byte. Bol som preto rád, keď ma na prvú pohybovú skúšku viezol kamarát. Sála, kde sa z nás Peter Veleta márne snažil urobiť tanečníkov, bola kdesi v starej Petržalke. Dával som celú cestu dobrý pozor, aby som si zapamätal aspoň jeden orientačný bod, podľa ktorého by som v nasledujúci deň trafil už aj sám. Naskytol sa mi a bolo mi jasné, že sa už nestratím: na dôležitej križovatke stál zdiaľky viditeľný starý dom s vyblednutou polstoročnou reklamou na bočnej stene NEHERA ŠIJE ŠATY DOBRE. Od toho domu to už nebolo ďaleko.

Na druhý deň som sa motal po Petržalke vari poldruha hodiny. Skúšku som vôbec nestihol a trpel som ako zviera. Zásadne vždy chodím presne a nepresnosť kruto kritizujem. Až o deň neskôr mi odpustili všetci, čo sa na skúšku kvôli mne terigali zbytočne. Vedno sme totiž zistili, že onen orientačný dom, ktorý na tom dôležitom mieste stál určite od začiatku storočia, práve v ten deň zbúrali.

Rozprávka... Sloboda-Markovič Víly

Ozajstná Rozprávka... s ozajstným kráľom, princom, ba i drakom. Tu je celá zostava: hore zľava Katarína Kolníková, znamenité spevácke trio Iveta Straková. Tamara Koričanská, Mária Daubnerová, dole MM, Stanislav Štepka, Jozef Sloboda. Spomenuté trio (s parlandom S. Štepku) vyniklo napríklad v SENTIMENTÁLNEJ PESNIČKE . V ukážke zo skladby KRSTINY zastúpila I. Strakovú Ľubica Lehotská (dnes v civile profesionálna veštica!). Na prostrednom zábere spievame s Jožom Slobodom oduševnenú VYKROČME RÁZNE! Celkom vpravo naše tri rozprávkové víly Miffeková-Daubnerová-Koričanská.

SPÄŤ